Mobile Device Management – SOTI

Hva er egentlig en EMM-løsning?

Fra MDM via MAM, MIM og MCM til EMM for BYOD og COSU. Hva er det? Absurd poesi, en kryssordnøtt, ulike genrer innen Electronic Body Music eller romerske tall? Nei, det er den raske utviklingen av teknologi som gjør at virksomheter kan ha kontroll med sine mobile enheter. Vi kan også legge til UEM.

Ikke sjelden er det slik at antall forkortelser av tekniske termer sier noe om hvor kompleks en teknologi er – jo flere forkortelser, desto mer kompleks er teknologien. På samme måte skjer utviklingen av teknologien i takt med økende kompleksitet i en bransje, et samfunn eller marked. Det er nøyaktig hva vi har sett og ser skje når det gjelder kravet om og behovet for mobilitet i bedrifter.

Både blant arbeidere og funksjonærer er det et økende behov for å kunne jobbe overalt med mobil oppkobling. Mobilparkene i bedrifter blir stadig større. Det samme blir behovet for og kravet om å beskytte informasjon og kunne fjernstyre mobile enheter. Det kan dreie seg om alt fra å oppdatere apper for kontormedarbeidere og offentlig ansatte som jobber hjemmefra til å følge leveranser av varer eller å kunne være rask med å sende ut meldinger om for eksempel trafikkulykker eller kødannelser til sjåfører.

Det går ikke an å “slå av” kontoret

Noe som øker kompleksiteten ytterligere og som det kan være lett å glemme, er at mobile enheter er i bruk eller oppkoblet 24 timer i døgnet. Det går ikke an å “slå av kontoret”, lukke døren og gå hjem. De ansvarlige for håndtering av en bedrifts mobilpark må ha døgnkontinuerlig kontroll for å ivareta sikkerheten og vedlikeholdet. I tillegg bruker mange sine egne mobiler i jobben (BYOD, Bring Your Own Device) eller har jobbmobilen (COSU, Corporate-Owned Single-Use) koblet til den private.

Deputy Consulting & Project Delivery Manager Fredrich Pekár i Optidev har lang erfaring med å hjelpe kunder i logistikk-, transport- og sikkerhetsbransjen med både MDM- og EMM-løsninger. Hva er forskjellen?

– Det enkle svaret er at Enterprise Mobility Management eller EMM er bedriftsadministrasjon av maskinvare, programvare og innhold. EMM er neste generasjon Mobile Device Management eller MDM. Ved hjelp av EMM kan en bedrift fjernstyre, beskytte og oppdatere mobile enheter på avstand. Den kan også distribuere forretningskritiske apper raskt og holde oversikt over hvor de mobile enhetene befinner seg, hvilken status de har og hvordan informasjonen i dem blir håndtert.

Fredrich Pekár forklarer at en EMM-løsning omfatter en mengde komponenter, deriblant Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MAM) og Mobile Content Management (MCM). MDM styrer funksjoner i de mobile enhetene, MAM håndterer innstillinger i apper og MCM kan kontrollere hvem som kan vise bestemte nettsteder og filer samt om de kan redigere, dele, laste ned eller utføre andre oppgaver.

Trenger jeg en EMM-løsning?

Grunnen til at stadig flere bedrifter benytter seg av EMM er at det gir dem oversikt og mulighet til å håndtere alle mobile enheter sentralt, noe som bidrar til å tette sikkerhetshull der informasjon kan lekke ut. En EMM-løsning effektiviserer dessuten både virksomheten og jobben til den enkelte medarbeider ved at det er mulig å distribuere informasjon og oppdateringer av programvare raskt.

– I tillegg blir det stadig viktigere for bedrifter å kunne begrense bruken av mobile enheter til bestemte funksjoner for enkeltmedarbeidere, eller umiddelbart kunne låse og spore en mobil som er blitt stjålet eller mistet. EMM gir også tilgang til en mengde informasjon i sanntid. En transportbedrift kan for eksempel følge den enkelte sjåføren, sier Fredrich Pekár.

Bedrifter henger ikke med

Og hvordan var det så med UEM, Unified Endpoint Management? Kort sammenfattet er det et grensesnitt som omfatter alt som har nettilkobling i en virksomhet – mobile enheter, servere, klokker og så videre. Med UEM kan alt håndteres fra én konsoll.

– Den teknologiske utviklingen for å ta og ha kontroll med alt som er oppkoblet, går veldig raskt. Dessverre er det mange bedrifter som ikke henger med. De blir stadig mer mobile, men mangler løsninger som kan sikre systemene. Noen tenker at de kanskje ikke er store nok for en EMM-løsning. Men du trenger ikke å ha mange medarbeidere i felten eller som jobber hjemmefra for at en slik løsning vil effektivisere og sikre virksomheten, avslutter Fredrich Pekár i Optidev.

Liten ordliste

 

System:

  • MDM: Mobile Device Management
  • MAM: Mobile Application Management
  • MIM: Mobile Information Management
  • MCM: Mobile Content Management
  • EMM: Enterprise Mobility Management
  • UEM: Unified Enterprise Management

 

Enheter:

  • COSU: Corporate-Owned Single-Use
  • CYOD: Choose Your Own Device
  • BYOD: Bring Your Own Device

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  Robusta mobilitetslösningar för framtiden