Fler referenser

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold

Norske ambulanser har som oftest bare en fremre pc med skjerm (tablet Pc) installert ved fører, og som er satt opp med oppdragshåndtering og kart koblet direkte opp mot AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Gjennom AMK prioriterer utrykningsbehovet for henvendelser via nødnummer 113, videre til Sykehuset Østfold sine ambulanser. Ambulansen vil gjennom fremre kjøretøyløsning få all kritisk oppdragsinformasjon tilgjengelig slik at ambulansen guides sikkert til riktig sted hvor pasienten befinner seg. Bak i bilen hos pasienten har derimot ambulansejournalen fortsatt blitt ført med papir og penn, inntil i dag.

Økt pasientsikkerhet med elektroniske ambulansejournaler

Sykehuset Østfold er et nytt og moderne akuttsykehus sør for Oslo, og dekker et område med rundt 300 000 mennesker. Sykehuset som stod ferdig i 2015 er også en del av den Norske regjeringens strategiske satsning for å forbedre og effektivisere det totale norske sykehussystemet. Her har man siden start arbeidet innovativt og nytenkende, og alle pasientrom har for eksempel store vinduer med utsikt over det omkringliggende landskapet, noe som gjenspeiler hvorfor sykehuset fikk prosjektnavnet” Lyse utsikter”.

Det innovative tankesettet med sikkerhet som hovedfokus resulterte også i at man tok beslutningen om å gå fra den tradisjonelle løsningen med papir og penn bak i ambulansen, og over til en elektronisk ambulansejournal, såkalt EPJ. Software delen av løsningen ble utviklet i nært samarbeid mellom Sykehuset Østfold Kalnes, og Bliksund AS med operativsystemet Microsoft Windows 10 som plattform. Prosjektet som også var støttet av Innovasjon Norge innebar ikke bare at det ble utviklet en ny ambulanseplattform for EPJ, men Sykehuset Østfold fikk også muligheten med aktiv deltagelse å få utarbeidet en løsning
som ivaretar deres krav til rutiner, smidighet og ikke minst sikkerhet. Optidev AS kom på vår side inn i prosjektet gjennom at vi vant anbudet med formål å levere all hardware (medisinskteknisk godkjent) inklusive monteringsløsninger.

I dag har alle ambulanser i regionen en tablet Pc med minitastatur, dokkingstasjon, samt printer bak. Den robuste tablet Pc-en fra Getac som også er medisinteknisk sertifisert ihht. IEC 60601-1, tåler blant annet desinfisering med medisinteknisk sprit, slag og fuktighet. Utstyret må i tillegg tåle en rekke krav i forhold til montering, krasjtester samt den tøffe ytre påkjenningen som kan oppstå om/når en Journal Pc tas med ut i forbindelse med en ulykke og under vanskelige miljø- og arbeidsforhold.

Den smidige arbeidsmetodikken og mobiliteten med bruk av en robust tablet Pc sammenlignet med papir og penn gir naturligvis enorme fordeler i form av økt pasientsikkerhet og bedre arbeidsforhold. Nå slipper man håndskrifter som til tider kan være
vanskelige å tyde for tredjeperson, samt overstrykninger og journaler som eksempelvis kan ha fuktskade, eller ha blitt utsatt for annen ytre påvirkning. Den elektroniske journalen er dessuten oppbygd i moduler slik at fremtidig påbygning enkelt kan gjøres når behovet melder seg.

Sykehuset Østfold med sine 20 operative ambulanser (+ 10 beredskapsambulanser) er kun en mindre del av Norges totalt ca. 500–600 ambulanserelaterte enheter på vei, sjø, samt i luften som fortsatt benytter seg av papir og penn. Med Sykehuset Østfolds løsning omtalt i denne Case Study kunne pasientsikkerheten vært økt for mange flere av Norges befolkning en Østfolds innbyggere.

Sykehuset Østfold har igjennom avtalen valgt å investere i all hardware relatert utstyr, men Optidev tilbyr også som for alle våre løsninger en type «full service» hardware abonnement med inkluderte serviceavtaler der blant annet 24-timers utbytteservice er med. Optidev leverer også løsninger til et tusentalls ambulanser i Sverige hvor ovennevnte abonnementsløsning sees på av samarbeidende parter som et meget fremtidstilpasset og aktuelt.

Forretningsnytte

Økt pasientsikkerhet
Bedre arbeidsmiljø
Raskere behandlingsaksjon ved ankomst
Mer effektiv og sikker journalhåndtering
Mindre administrasjon

Referanse som PDF

Last ned her

Sammendrag

  • Utvikling av helt ny Software (Bliksund AS, Sykehuset Østfold)
  • Levert løsning: Medisintekniske tablet Pc-er, dokkingstasjoner, printere, adaptere, montering
  • Windows 10 basert plattform
  • Moduloppbygget løsning for fremtiden – enkelt å videreutvikle

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold er ansvarlig for innbyggernes ambulansetilbud i hele regionen. Tjenesten håndterer både akutte og planlagte oppdrag. Ambulansetjenesten blir utført med 20 vanlige ambulanser, en transportambulanse, en prosjektbasert spesialutstyrt slagambulanse samt en akuttbil.

For ytterligere informasjon kontakt

Ole Martin Valle
Rådgiver & Prosjektleder, Optidev AS
Mobil: +47 40 00 21 93
E-mail: ole-martin.valle@optidev.no

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden