Fler referenser

ISS

Med økte krav fra sin oppdragsgiver trengte ISS å oppdatere samt forsterke sin løsning for billettkontroller. Optidev tok frem en helhetsløsning med brukervennlig grensesnitt og kraftfull backoffice i en plattform åpen for fremtidig utvikling.

Ticketing-løsning 2.0 – raskere, enklere og mer åpen

Bakgrunn
Serviceselskapet ISS håndterer alle billettkontroller i Stockholms kollektivtrafikk. De fikk oppdraget av SL 2013 og engasjerte da Optidev for å digitalisere sine system for blant annet billettkontroll og håndtering av tilleggsavgifter.

Siden den gang har antall reisende bare blitt flere, teknikken har gått framover, og SL har økt sine krav på antall kontroller per år. I slutten av 2017 fikk Optidev i oppdrag å oppdatere løsningen. Raskere kontroller, mer effektivt arbeid rundt tilleggsavgifter samt flere funksjoner var noe av kravene fra ISS sammen med andre krav fra SL som omhandlet planlegging og regnskap.

Utfordringer
Med den nya kravspesifikasjonen visste vi att løsningen måtte bygges om totalt. Samtidig ville vi ikke skape ett hinder for billettkontrollørene – de daglige brukerne – gjennom å lage en løsning de behøvde å lære seg på nytt fra bunnen av.

Vi måtte også finne en måte og forholde oss til ISS sine planer om å ha to separate håndenheter: en for vår løsning og en for kontrollen av billetter i SLs app. Billettene i appen hadde behov for å bli skannet med apputviklerens eget system.

Og vi måtte arbeide raskt. Optidev fikk oppdraget i november med et ønske om å ha en ferdig løsning og presentere i midten av desember slik at ISS kunne rulle den ut ved årsskiftet.

Løsningen: rask og brukervennlig
I stedet for å oppdatere det gamle systemet brøt vi det ned i deler og bygget opp en ny løsning basert på vår TrueMobile-plattform i Android miljø. Brukergrensesnittet ble designet for å fremstå mest mulig likt det gamle og med ønsket om å forenkle overgangsperioden for brukerne. Samtidig fikk også både appen og backoffice-løsningen flere funksjoner.

Vi integrerte også det eksterne systemet for skanning av app billetter slik at samtlige billettyper nå kan leses av med en og samme enhet. Overgangen mellom systemene skjer automatisk og brukeren behøver ikke gjøre noe som helst. Brukeren merker heller ikke noe til det da det fungerer sømløst.

Robust og åpen
I samarbeid med ISS ble det valgt en Zebra TC56 som håndenhet som er rask, robust og som har bra batteritid. Håndenheten kjøres i en kioskfunksjon der ISS har kontroll over hva brukeren kan gjøre med den. Med SOTI MobiControl får vi et overblikk der vi kan håndtere, managere samt fjern-oppdatere samtlige enheter. Til å levere datatrafikken valgte vi en operatør med sikker og robust oppkobling i alle miljøer, også nede i tunnelbanen. I henhold til kundens ønske presenterte vi den nye løsningen etter planen i midten av desember.

Bortsett fra selve hard- og softwaren leverer Optidev i tillegg support og utbytteservice innen 24 timer og tar på den måten rollen som helhetsleverandør. Det innebærer at ISS bare trenger et eneste kontaktpunkt uavhengig av hvilke spørsmål, problem, eller ønsker de måtte ha.

Med Android som utgangspunkt og plattform har vi skapt en løsning der vi kan fortsette utviklingen og legge til flere funksjoner ettersom behovene melder seg i fremtiden.

Forretningsnytte

Enkel håndtering
Rask hard- og software
Redusert feilmargin
Minimert administrasjon
24h utbytteservice
Helhetsleverandør med samlet ansvar

Oppsummering

  • Enkel håndtering
  • Rask hard- og software
  • Redusert feilmarginl
  • Minimert administrasjon
  • 24h utbytteservice
  • Helhetsleverandør med samlet ansvar

ISS

ISS Facility Services er et av Nordens største serviceselskaper med 8 500 ansatte i Sverige. Et av selskapets forpliktelser er håndteringen og utførelsen av billettkontroller samt ilegging av tilleggsavgifter i Stockholms kollektivtrafikk på oppdrag fra SL.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden