Flere referanser

DHL Express

DHL Express har innført TrueMobile Track & Trace fra Optidev i alle sine biler som transporterer partilast i Sverige. Systemet gir sporbarhet i sanntid samtidig som det bidrar til økt kvalitet, raskere fakturering, og bedre oppfølging.

dhl-express

TrueMobile Track & Trace gir DHL Express sporbarhet på partilastet gods

Bakgrunn
Høsten 2008 satte DHL Express over 1 100 håndholdte enheter i drift basert på Optidevs TrueMobile Track & Trace. Løsningen støtter hente- og utleveringsprosedyrer, påvisning av avvik, samt justeringer av varens vekt og volum. Totalt er 3 300 yrkessjåfører og 140 transportselskaper som transporterer partilast til DHL omfattet. Berglunds Åkeri i Eskilstuna var den første som innførte det nye håndholdte systemet i sin virksomhet.

Man savnet IT-støtte for sporbarhet
DHL manglet IT-støtte for å spore partilastet gods. Sjåførene brukte papir og penn for å kvittere ut leveranser, og informasjonen ble ikke søkbar i DHLs system før lenge etterpå.

«Våre kunder krevde bedre sporbarhet på alt partigods, sier Michael Källbäcker, prosjektleder ved DHL. «Investeringen i TrueMobile Track & Trace var derfor en strategisk beslutning for å opprettholde vår ledende posisjon samt vinne nye markedsandeler.

Rapportering av avvik
DHL ønsket seg også en løsning som kunne håndtere rapportering av avvik samt å justere vekt og volum på varene dersom informasjonen fra kunden ikke stemte.

Forretningsnytte

Bedre kundeservice
Tydeligere ansvar for skader og avvik
Enkelt å justere feilinformasjon
Raskere fakturering
Bedre oppfølgingsmuligheter

Track & Trace

``PDA-ene har forbedret kvaliteten på våre fakturaunderlag, og debitering kan nå gjøres direkte opp i mot gjeldende transportdato.``

- Michael Källbäcke, prosjektleder, DHL

Sammendrag

  • Håndholdt enhet til en fast månedsleie
  • Direkte koblet til Mobilast
  • Rapportering av avvik
  • Informasjonen er søkbar i realtid

Om DHL Express

DHL er markedsleder i logistikkindustrien og omtales som «logistikkfirmaet for hele verden». DHL tilbyr ekspertise innenfor internasjonal ekspress-, luft- og sjøfrakt, vei- og jernbanetransport, kontraktlogistikk samt internasjonale brevtjenester.

Med et globalt nettverk som består av mer enn 220 land og territorier, og med rundt 300.000 ansatte over hele verden tilbys kunder høyeste kvalitet kombinert med god lokal kunnskap. Alt for på beste måte å møte kundenes etterspørsel etter tjenester som dekker hele logistikkkjeden. DHL er en del av Deutsche Post DHL. I 2009 hadde konsernet en omsetning på over 46 milliarder euro.

DHL Parti

DHL-Parti er partilastet gods som går direkte fra avsender til mottaker, uten omlastning ved en terminal. Transportene styres i stor grad av DHLs partnernettverk.

http://www.dhl.se/

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden