Fler referenser

DB Schenker

Med en utdatert maskinpark i drift hos sine agenter trengte DB Schenker å fornye sin maskin og programvare. Optidev utviklet en fleksibel, pålitelig og fremtidssikker løsning.

Helhetsløsningen som fremtidssikrer 1 400 Schenker-agenter i Sverige.

Bakgrunn

Eldre teknologi
DB Schenkers pakktjeneste for privatpersoner har i dag rundt 1400 agenter. Pressebyråer, tobakkhandlere, dagligvarebutikker, bensinstasjoner og lignende hvor folk kan hente og sende pakker. Siden 1990-tallet, da tjenesten fortsatt ble kalt Privpak, ble det brukt eldre mobile enheter for track & trace. I 2009 gikk selskapet over til en løsning basert på Windows enheter.

Ikke helt problemfritt
Mange av pc-ene var koblet opp via ADSL-modem som Schenker hadde ansvaret for. Noen av problemene var uautorisert nettlesing, og at andre aktører relatert til agenten kunne koble seg til forbindelsen som var innunder Schenkers ansvar. Det neste problemet kom da Microsoft sluttet å støtte operativsystemet (Windows XP) som disse maskinene kjørte på. Dessuten var maskinvaren stor, og de kunne hverken fjernstyres eller oppdateres remote på en tilfredsstillende måte.

Begynte å lete etter alternativ
I 2013 begynte Schenker å se på andre løsninger, og Optidev tilbød seg å bli mobilitetsleverandør for hele konsernet. Tilbudet inkluderte ikke bare levering av maskinvare og programvare, men også at Optidev ville jobbe proaktivt og lage forslag og løsninger tilpasset Schenkers ulike behov innenfor Schenker konsernet.

Samarbeidet startet opp
Det første trinnet i samarbeidet med Schenker var å begynne å levere trådløse skannere til selskapets agenter. Parallelt jobbet Optidev deretter tett med Schenkers ansatte for å utvikle en løsning som kunne erstatte selskapets ut-daterte Windows PC-er, i tillegg til at nytt utstyr også skulle passe den fremtidige utviklingen.

Løsning

Sikkerhet och fleksibilitet
For at løsningen skulle være fleksibel og sikker ble nettbrettet Samsung Galaxy Tab med Android OS valgt. I stedet for Schenkers gamle modemforbindelsen brukes nå en moderne 4G-tilkobling til Telenors som innehar ca. 10.000 4G-master i sitt nett, og omtrent 100% dekningsgrad. Sammen med Optidevs underleverandør Brodit ble et skall av hard plast utviklet som inkluderer et støtfjærssystem for å forhindre skade. Chassiset er låsbart og tyverisikret sammen med øvrige monteringsløsninger. Tableten kobles til den trådløse skanneren via Bluetooth. Løsningen er tilpasset for å inkludere fremtidige modeller av tableten når utvikling og fremdrift krever det.

Full kontroll
Optidev leverer alle Samsung Tablets med SOTI Device Management pre-installert, noe som gir Schenker muligheten til styre og oppdatere enhetene remote og kjøre dem i såkalt KIOSK (nedlåst). Selskapets agenter kun kan bruke en enkelt app på brettene. Appen er utviklet av Optidev og sørger for tilkobling direkte til både skanneren og Schenkers agentportal.

Pilotering og utrulling
I løpet av sommeren 2014 ble det utført en pilot på ti Schenker-agenter parallelt. Alle som ble valgt ut hadde tidligere hatt utfordringer i gammelt system med eksempelvis dekning, funksjonalitet eller andre elementer sett i fra et brukerperspektiv. Pilotgjennomføringen ga et meget godt resultat, og Schenker startet da umiddelbart arbeidet med å rulle ut Optidevs løsning til alle agenter i selskapet. I september 2016 var alle løsninger i drift, og løsningen anses i dag å være en av de beste fungerende innenfor Schenker-konsernet.

Forretningsnytte

Trådløs helhetsløsning
Fjernkonfigurasjon
Enkel å bruke og administrere
Økt datasikkerhet
Skade og tyverisikret
24h utbytteservice direkte mot agentene

Helhetsløsning med Tablet

Dette er en fremtidssikker løsning som kan håndtere det faktum at nye tablets regelmessig slippes ut på forbrukermarkedet. Nye enheter vil være kompatible med eksisterende, og kan enkelt innarbeides i kundens leieløsning av Optidev. Smidig og enkelt!

Sammendrag

  • Trådløs helhetsløsning
  • Fjernkonfigurasjon
  • Økt datasikkerhet
  • Skade og tyverisikret
  • Enkel å både administrere og benytte
  • 24h utbytteservice direkte mot tilknyttede agenter

Om DB Schenker

DB Schenker er et logistikkselskap, som i Sverige tilbyr ulike typer transport samt lager- og logistikkløsninger. DB Schenker ble grunnlagt for over 100 år siden av Gottfried Schenker i Wien, Østerrike. I dag er selskapet representert over hele verden.

https://www.dbschenker.se

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden