Flere referanser

Bussgods

Bussgods har lenge søkt etter en enkel og kostnadseffektiv Track & Trace løsning for sine 150 landsomfattende omlastingsterminaler samt et større antall agenter. Nå er det inngått avtaler for et langt partnerskap hvor Optidev bidrar til å samle sanntidsdata og leverings signaturer til Bussgods sitt eksisterende forretningssystem.

Bussgods satser på Optidevs system for sporbarhet

Bussgods har lenge søkt etter en enkel og kostnadseffektiv Track & Trace løsning for sine 150 landsomfattende omlastingssterminaler samt et større antall agenter. Nå er det inngått avtaler for et langt partnerskap hvor Optidev bidrar til å samle sanntidsdata og leverings signaturer til Bussgods sitt eksisterende forretningssystem.

Etter en dags workshop med personer fra de ulike virksomhetene har systemet blitt utviklet, og er nå tilgjengelig for testing på utvalgte terminaler kun en måned etter ferdigstillelsen av verkstedet. Bussgods bruker moderne håndholdte enheter på sine terminaler forberedt for GPS og kamera, og litt enklere enheter er tilrettelagt for agentene. Begge enheter har tilnærmet samme funksjonalitet.

Løsningen TrueMobile Track & Trace inneholder maskinvare, kundeapplikasjon, mobil dataplattform, tanking og ut-rulling, GPRS abonnement, integrasjon mot forretningssystemet, prosjektledelse, test, support, 24 timers service, samt sentral flåtestyring. Bussgods leier hele løsningen månedlig og betaler per enhet, noe som gir god kontroll over driftskostnadene på systemet.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden