Fler referenser

Akademiske sykehuset

Et nytt håndholdt system fra Optidev gir bedre kontroll over sykehustransport, noe som igjen betyr raskere leveranser, redusert svinn samt fornøyde oppdragsgivere.

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Økt sporbarhet på Akademiske sykehuset sine transporter

Ingen støtte for sporbarhet og kvittering
LSU Transport som administrerer Akademiske sykehuset sine interne transporter manglet et godt system for sporbarhet og mottak av pakker. De eksterne transportørene kvitterte for alle leverte varer ved ankomst til sykehusets varemottak, men deretter opphørte all sporbarhet. Det fantes ikke et internt system med krav om kvittering og bekreftelse på at varene hadde nådd sluttmottakeren, og man visste som oftest heller ikke hvem som hadde mottatt pakken.

«LSU Transport var ansvarlig dersom en pakke var tapt og svinnet ble belastet budsjettet, sier Jonas Berglund, transportansvarlig ved Landstingsservice i Uppsala fylke. «Mangelen på kontroll ga virksomheten et dårlig rykte, og mye tid ble brukt på å lete etter pakker som forsvant internt i systemet.»

LSU Transport ønsket seg et elektronisk kvitteringssystem som kunne gi bedre kontroll og sporbarhet. Det var viktig at systemet kommuniserte i sanntid, og at informasjonen ble søkbar umiddelbart. Enkel håndtering, rask implementering og solid fleksibilitet var andre viktige faktorer.

Forretningsnytte

Sporbarhet og oppfølgning i sanntid
Økt omdømme
Mindre support og administrativt arbeid
Enkel og rask implementering
Skalerbarhet

Track & Trace

”Takket være den nye håndholdte løsningen har svinnet blitt redusert fra 15.000 kr til ca 400 kr i måneden.”

- Jonas Berglund, transportsjef på Landstingsservice i Uppsala län

Sammendrag

  • Strekkodelesing
  • Signaturfangst
  • 3G-kommunikasjon
  • Utskrift
  • TrueMobile Web
  • Stand-alone

Akademiske sykehuset

Akademiske sykehuset i Uppsala er et av Sveriges fremste storsykehus. I dag jobber det over 8000 mennesker der, og tusenvis av pasienter behandles hver dag. LSU Transport er ansvarlige for alle transporter og vareleveringer tilhørende Akademiske sykehuset. De håndterer hele godsmottaket og sørger for at leveranser kommer frem til riktig destinasjon. Enheten er resultatbasert og håndterer internt mer enn en million ordrelinjer per år.

http://www.akademiska.se

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden