Optidev vill skape snøballeffekt med sin nye miljøsertifisering

Optidev ble nylig miljøsertifisert og stiller nå også miljøkrav på sine samarbetspartnere. Det finnes dog en baktanke.
– Vi har som ambisjon å være et foregangseksempel i de bransjene vi opererer i. Det blir derfor en selvfølge at vi ikke bare konkretiserer vårt miljøarbeide, men også inspirerer og påvirker våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, sier Fredrik Logenius, CEO i Optidev.

Optidev har gjennom flere år hatt en miljøpolicy, men når en av kundene fremmet krav om miljøsertifisering benyttet man anledningen til å ytterligere konkretisere og styrke sitt miljø engasjement. Det ble startet et arbeide for å oppnå ”Svensk Miljöbas-diplomering” med en omfattende miljøutredning, samt definisjon av underliggende miljømål og konkrete tiltak. I april ble det gjennomført en ekstern revisjon og nå henger miljø diplomet på veggen.

Carina Lennartzon, prosjektkoordinator, og nå også miljøansvarlig i Optidev, har drevet prosjektet med miljøsertifiseringen.

– De ble ikke funnet en eneste anmerkning, som føles veldig bra! Det er dessuten en fantastisk ”kvittering” på all innsatsen vi har lagt ned. Nå ser jeg frem til å iverkstette handlingsplanen og ytterligere engasjere både medarbeidere og samarbeidspartnere, sier Lennartzon.

Optidev ønsker i tillegg å påvirke ekstrent ved å stille krav til sine forretnings partnere. Etter å ha kartlagt nåsituasjonen vil man begynne å stille krav til de som ennå ikke har noen miljøsertifisering. Ambisjonen er å være en drivkraft for postitiv miljøutvikling.

– Fler og fler bedrifter stiller krav til at deres samarbeidspartnere har en gjennomarbeidet og aktiv miljøpolicy. Det er bra, og jeg oppfordrer alle til å tenke på den måten. Det var delvis på grunnet krav fra en av våre kunder at vi kom skikkelig i gang, sier Fredrik Logenius.

Miljøarbeidet kommer til å evaluert mot slutet av året, deretter vil det bli foretatt en ny ekstern-revisjon våren 2020.

– Å beholde miljøsertifiseringen er viktigt, og en selvfølge for å leve opp til tittelen som en av Sveriges beste arbeidsplasser, i tillegg til å nå vårt mål om å bli Nordens beste arbeidsplass, avslutter Fredrik Logenius.

Tidigere i år havnet Optidev nok en gang på listen over ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” etter sitt samarbeide med Great Place To Work, organisasjonen som ranker arbeidsplasser gjennom å evaluere og utvikle arbeidsplass-kulturer.

Nyheter

Robusta mobilitetslösningar för framtiden